Propostas didácticas

  • Cale é a túa cor?
    Esta é unha proposta educativa desenrolada conxuntamente con CompetenciaDixital para que, a través da experimentación, crianzas dende os 3 anos poidan descubrir como funciona a cor.