ROBOteach logotipo. Educación para a liberdade.

Un proxecto que busca —dende a pedagoxía crítica— unha educación emancipadora, empregando novas linguaxes para aprender, dotarnos de novas habilidades e ser mais capaces, autosuficientes e libres.