Guía: como poñer un parafuso

Poñer un parafuso poder parecer algo sinxelo, pero require práctica (motricidade fina!). Nesta micro-guía tes uns pasos que che facilitarán a tarefa:

  1. PRESENTACIÓN: xuntamos as pezas a unir e abocamos ca man a punta do parafuso no burato correspondente ate que non entre mais, simplemente para colocalo e que non caia.
  2. ALIÑAMENTO: empregando o desaparafusador e coa axuda da outra man, enfilamos o burato, o parafuso e mailo propio desaparafusador para xirar este en sentido anti-horario (=desaparafusando), 1 ou 2 veces ate conseguir que todo quede dereitiño e aliñado (como na imaxe). Deberías notar como todo «vai ó sitio».
  3. APRETE: agora que xa está todo aliñado, basta con empuxar mentras xiras o desaparafusador en sentido horario (=aparafusando). Faino delicada pero firmemente e mantendo sempre o aliñamento. Deberías notar como o parafuso entra nas pezas e quedan firmemente unidas.
1. PRESENTACIÓN (parafuso no burato)
2. ALIÑAMENTO (burato, parafuso e desaparafusador no mesmo eixo)
3. APRETE (empuxamos e xiramos, firme pero delicadamente)