Re-programando o Escornabot Brivoi Audacius-DIY

Para os máis avanzados (e avezados), e dado que o proxecto Escornabot é Open-Source e, por tanto, o código da nosa versión -ou o código orixinal– están dispoñibles para todo o mundo de forma pública e gratuita, podemos modificalo, usando por exemplo o IDE de Arduino, ou calqueira outra contorna de programación que o permita (como por exemplo Eclipse for Arduino).

Firmware do Escornabot aberto no IDE de Arduino

Trátase de programación textual clásica, ao mesmo nivel co que está feito calqueira programa existente no mundo.

Interesada/o en contribuir as túas aportacións? Adiante!!

voltar ó índice